Hakkımızda

Hakkımızda

ODUNPAZARI KENT KONSEYİ

Yerel gündem 21 sürecinin devamı niteliğinde kurulan Odunpazarı Kent Konseyi kentin hak ve hukukunun korunması ,sürdürülebilir kalkınma ,çevreye duyarlılık ,sosyal yardımlaşma ve dayanışma ,hesap sorma ve hesap verme ,katılım ve yerinden yönetim ilkelerini ön tutarak çalışmalar yürüten bir yapıdır .

Odunpazarı Kent Konseyi gönüllülerin fikirlerini ve düşüncelerini ortak akıl oluşturarak söylediği, esnek ve yatay ilişkilere dayalı  bir özgürlük alanıdır. Kentlinin  kente , ülke ve dünyaya dair sözünü sakınmadan dile getirmesini güvence altına alan ,karar mekanizmalarına  yurttaşların aktif katılımını teşvik eden ve karar alıcılar nezdinde bunu garanti altına almak için  çalışan ,bu maçlar doğrultusunda sivil girişimleri örgütleyen ve destekleyen ,sadece yerel yönetimlerle değil ,tüm kamu ve kuruluşlar olmak üzere şehrin dinamikleri ile hareket etmeyi hedef almış bir yapıdır .

Odunpazarı Kent Konseyi ,yerellik ilkesi çerçevesinde katılımcılığı , demokrasiyi ,uzlaşma kültürünü geliştirir ;samimi ,şeffaf ve esnek bir zeminde hareket eder .Kentimizin kimliğine ilişkin tarihi ve kültürel ,doğal değerlere sahip çıkan ;kentin yaşam kalitesini geliştiren ;çevreye duyarlı ,sivil ,toplumun gelişmesine ve kurumsallaşmasına öncülük eden bir konsey olarak Türkiye‘de Kent Konseyleri arasında model olmayı başarmış bir yapıdır

Aynı zamanda Türkiye Kent Konseylerinin Platformu’ nun   aktif üyelerinden biri olarak ülkemizde ki Kent Konseylerinin gelişimine ve değişimine katkı vermekteyiz ve halen    Türkiye Kent Konseyleri Platformunun   Sekretaryalı ‘ğını  da  yürütmekteyiz .Odunpazarı Kent Konseyi ; 2014 ‘ den bu yana Mahalle Meclisleri projesi ile de yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde katılımcılığı ve demokrasiyi geliştirmek için çalışan ve çalışmalar sonucunda Mahalle Meclisleri projesi ile Türkiye ‘ de bu yapılara örnek teşkil etmektedir .

Odunpazarı Kent Konseyi ; Kent Konseyleri toplumun tüm bireylerinin yönetime katılma çağrısını daha da yerleştirerek ve geliştirerek en küçük yönetim birimi olan mahalleye taşımış ve çalışmalarına mahallerden gelen dinamiklerle yön vermeye başlamıştır .Sorunlara yerinde çözüm bulma ,mahalle sakinlerini yerel yönetimlerle buluşturmada aktif bir rol alır .

Özgürlük ,demokrasi ve dayanışmanın kenti Odunpazarın ‘da gelecek için ,demokrasi ,katılımcılık ,ilkeleri doğrultusunda umutla ,mutlulukla ve gururla ilerliyoruz .Ve Odunpazarın’ da oturan ,Odunpazarın ‘ da çalışan ,Odunpazarın ‘dan geçen  herkesi kapsayacak proje ve etkinliklere imza atarken Eskişehir ‘ e gönül vermiş  çevreye ,insana duyarlı herkesi Odunpazarını ve Kenti birlikte yönetmek adına  gönüllük hareketine  davet ediyoruz . Gelin Odunpazarını birlikte YÖNETELİM …

%name%title

Hakkımızda Odunpazarı Kent Konseyi Binası

 

http://www.odunpazari.bel.tr/

http://www.tepebasi.bel.tr/